Aktuality

Kontakt na personální oddělení

28. 8. 2017

Kontakt na personální oddělení

Pro kontakt s personálním oddělením společnosti CZECH INDUSTRY GROUP a.s. využijte prosím naši emailovou adresu: info@cig.cz. Váš požadavek bude poté vyřízen.

Děkujeme za pochopení.

Úspěšně jsme dokončili zakázku na ubytovací kontejnery

1. 6. 2017

Ubytovací kontejnery pro město Nürtingen

Na konci měsíce května jsme úspěšně dokončili zakázku na výrobu a následnou výstavbu 44 obytných kontejnerů pro město Nürtingen. Zakázka za více než 600.000 eur byla naší první takto velkou zakázkou podobného druhu, a naši zaměstnanci ji zvládli více než skvěle. Za to jim patří velké poděkování.

Hledáme nové kolegy

22. 11. 2016

Mistr výroby - nástup ihned

Pro rozšíření našeho týmu a zajištění plynulejší výroby nyní obsazujeme pozici MISTR VÝROBY.

 • hlavní pracovní poměr
 • zajímavé platové ohodnocení
 • zaučení do všech potřebných procesů a postopů

Více informací nejen o této pozici naleznete na http://cig.cz/cz/pracovni-nabidky

Spolupráce s čínskou společností

30. 5. 2016

Investice a nové pracovní příležitosti

V lednu 2016 navštívili zástupci společnosti CZECH INDUSTRY GROUP a.s. spolu s dalšími významnými představiteli Karlovarského kraje Čínskou lidovou republiku, a to za účelem prohloubení česko - čínských vztahů, a zároveň navázání obchodní spolupráce.
Jednání probíhala s delegáty čínské společnosti Shijiazhuang Zhongxing Machinery, která vyústila v podpis memoranda o investici, jež znamená velký přínos jak pro Sokolovsko, tak i pro celý Karlovarský kraj.
Následně v měsíci dubnu nám čínská strana opětovala návštěvu, a po poměrně dlouhých jednáních došlo ke vzájemné dohodě, která byla završena podpisem smlouvy o investici v areálu společnosti CZECH INDUSTRY GROUP a.s. Investice se bude týkat výstavby nové výrobní haly, a bude zahrnovat nejnovější technologie na výrobu disků do automobilů, a to unikátní metodou bez nutnosti svařování. Tento významný počin dá vzniknout postupně až 200 pracovním místům. Stavba haly bude započata ještě letos v září.
Akt slavnostního podpisu se konal dne 28. dubna 2016 na Krajském úřadu Karlovarského kraje nejen za účasti zástupců čínské provincie Hebei, velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze, zástupců společnosti CZECH INDUSTRY GROUP a.s., ale rovněž představitelů kraje a médií, o čemž se můžete přesvědčit níže.


• http://vary.idnes.cz/cinska-investice-v-sokolove-shijiazhuang-zhongxing-machinary-pb7-/vary-zpravy.aspx?c=A160429_2242708_vary-zpravy_ba

http://sokolovsky.denik.cz/podnikani/cinane-a-stamiliony-miri-do-kraje-20160429-vq5e.html 

http://www.novinky.cz/ekonomika/401891-cinska-firma-postavi-v-sokolove-tovarnu-za-miliardu.html  

Nová certifikace

25. 5. 2016

Kolejová vozidla EN 15085:2008 CL1

Jelikož vkládáme mnoho úsilí do zkvalitňování vlastní výroby a kvalifikace našich zaměstnanců, rádi bychom Vás informovali o významné události. Dne 31. 3. 2016 se naše společnost úspěšně završila certifikaci týkající se kolejových vozidel a stala se tak držitelem certifikátu EN 15085:2008 CL1.

Tato certifikace nás opravňuje provádět výrobu, modernizace a opravy kolejových vozidel. V rámci EN 15085 jsme se certifikovali na úroveň svařování CL1, tedy nejvyšší možnou.

Můžeme tak svým stávajícím, ale i novým zákazníkům nabídnout výrobu částí, ale i celých kolejových vozidel – šasi, podvozky, rámy, zásobníky, konstrukce.

Zabýváte-li se oblastí kolejových vozidel, neváhejte se na nás obrátit. Rádi se s Vámi setkáme.

Spolupráce s ISŠTE Sokolov

9. 2. 2016

Výchova a odborná praxe

V měsíci únoru jsme navázali spolupráci s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov (ISŠTE).

Díky tomuto aktu se podílíme na výchově další generace, neboť zajišťujeme odbornou praxi žákům a následné lepší uplatnění se na pracovním trhu, rovněž s možností dlouhodobé spolupráce s naší společností.

CZECH INDUSTY GROUP a.s. vlastníkem značky Plynostav – regulace plynu

11. 1. 2016

Rozvoj plynárenské soustavy v ČR

Rádi bychom Vás informovali, že naše společnost se stala hrdým vlastníkem značky Plynostav - regulace plynu.

Ve světě plynárenského průmyslu se jedná o historicky velmi významnou značku, jejíž vznik je datován do roku 1949. Společnost Plynostav – regulace plynu vstoupila ve známost zejména díky výstavbě mezinárodních plynovodních sítí a speciálních plynárenských technologií. Během své existence společnost zrealizovala téměř stovky velkých či menších projektů na území České republiky, ale i v zahraničí. Nejznámějším projektem se stala výstavba hraniční předávací stanice a výstavba plynovodu DN 1400 Gazelle, tedy největšího plynárenského projektu v historii České republiky.

V CZECH INDUSTRY GROUP a.s. si jsme si plně vědomi významu komodity plynu, který se do budoucna stane nejdůležitější energetickou komunitou. Žijeme v době útlumu uhelné těžby, který je významný v zahraničí (ukončení všech uhelných dolů v Německu i Velké Británii), ale stal se rovněž aktuálním tématem v České republice.

V dnešní době jsou známy případy, kdy současná transportní síť v České republice není plně dostačující pro budoucí provoz a výstavbu nových továren, které se stávají významnými lokálními spotřebiteli plynu. V rámci navýšení kapacity plynovodů a zvýšenému počtu nových přípojných míst očekáváme ve střednědobém horizontu významné investice do výstavby a posílení kapacit za účelem zajištění energetické soběstačnosti České republiky.

Jsme velmi poctěni, že se nám podařilo provést akvizici této značky a zároveň cítíme velkou odpovědnost za tento krok. Usilujeme o to, abychom i do budoucna obnovili renomé této značky, a podíleli se tak na aktivním rozvoji plynárenské soustavy v České republice, ale i v zahraničí.

Nové stroje pro rok 2016

1. 1. 2016

Nové stroje pro rok 2016

Ještě před koncem nového roku jsme pro zlepšení výrobních možností objednali nové stroje.
Požadavky na strojní vybavení byly vybrány s ohledem na maximální zefektivnění stávající výroby. Jejich aplikace ve výrobních procesech společnosti tvoří přidanou hodnotu, která společnosti přinese potenciál na dalších konkurenčních trzích.

 

Pilous ARG500

 • pila poloautomatická, možnost řezu pod úhlem 60°
 • rychlost řezu: 20 - 90 m / min
 • rozměry pilového pásu: 6 040 x 41 x 1,3 mm

Pilous ARG300

 • pila automatická, možnost řezu po úhlem 60°
 • rychlost řezu: 35 – 70 m/ min
 • rozměry pilového pásu: 3 110 x 27 x 0,9 mm

W100A

 • ručně řízená horizontální vyvrtávačka s otočným stolem
 • pojezd os: x= 1600mm, y= 1250mm, z= 1750mm, w=900mm
 • nosnost: max. 3 000kg

Kompresor se vzdušníkem cca 200 l

 • Pro zvýšení efektivity provozu stávajících horizontálních vyvrtávaček WRD130 a WHQ13 CNC.

KEMPPI FastMig Pulse 450W, 1,8m

Vzhledem k narůstajícím zakázkám je potřeba rozšířit technologické vybavení. Tyto automaty mají možnost využití nataženého oblouku, zúženého oblouku a zhotovení kořene pro slabé plechy. Tím je zajištěn vyšší výkon a kvalita sváru.

 

 

Projekt Cyklokoše

30. 11. 2015

Projekt Cyklokoše

V břenu letošního roku vznikl v CIG nápad na výrobu cyklistických odpadkových košů, tzv. Cyklokošů. Inspirovali jsme se v Holandsku, kde se tyto koše běžně vyskytují a především jsou hojně využívány. V České republice se jedná o novinku, CIG se tedy snaží zavést zcela nový výrobek na trh.

Podařilo se nám oslovit město Sokolov a Sokolovské technické služby, které ve vzájemné spolupráci objednali na zkoušku první tři Cyklokoše. Věříme, že instalace těchto košů osloví i další města nejen v České republice. Rádi bychom se prosadili i přes hranice v sousedním Německu.

cyklokos.cz/

Faktoringové financování

30. 11. 2015

Faktoringové financování

 Pro posílení „Cash Flow“ a financování dalšího rozvoje společnosti jsme se rozhodli využít factoring. Jako dodavatele této služby jsme zvolili společnost Investiční aukce s.r.o. Od října letošního roku postoupila společnost Czech Industry Group a. s. své peněžité pohledávky vůči svým zákazníkům na společnost Investiční aukce s.r.o.