Kontakt

Czech Industry Group a. s.

Chebska 2096 356 01 Sokolov Česká republika
Email: info@cig.cz Tel.: +420 352 467 601

IČO: 280 51 661

DIČ: CZ28051661

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1484

Přístup z rychlostní silnice R6 Exit 143 nebo Exit 146

Obchodní oddělení

Email: obchod@cig.cz Tel.: +420 352 467 633

Personální oddělení

Email: pu@cig.cz Tel.: +420 352 467 604

Nákup

Email: nakup@cig.cz Tel.: +420 352 467 682

Vrátnice

Tel.: +420 352 467 661