O společnosti

Czech Industry Group je akciová společnost s dlouholetou tradicí. Byla vytvořena v roce 2009 jako samostatná dceřiná společnost Sokolovských strojíren pod názvem Sostroj. Počátky společnosti však sahají až do roku 1953, kdy firma začala působit pod názvem Centrální dílna hnědouhelných dolů a briketáren. Veškerou svou činnost zaměřovala na opravy důlních strojů a velkostrojů pro dolové podniky. Tato činnost byla zajišťována nepřetržitě do roku 2010.

Od roku 2011 se společnost byla nucena orientovat na nové trhy a zajišťovala výrobu částí strojů pro především zahraniční zákazníky. V roce 2014 bylo valnou hromadou schváleno přejmenování společnosti na Czech Industry Group a.s. Nová etapa rozvoje firmy započala v roce 2015, kdy společnost získala nového vlastníka VAL Invest.

Historie společnosti

1931

Založení Centrální dílny hnědouhelných dolů a briketáren, veškerou svou činnost zaměřuje na opravy stroju a velkostroju pro dolové podniky.

1992

Privatizací státního podniku Sokolovské strojírny Sokolov vznikly Sokolovské strojírny a. s.

2000

Generální oprava velkostroje KU 300/35 s transportem pro Sokolovskou Uhelnou, a.s. (SUAS)

2001

Generální oprava velkostroje KU300/41 a KU300/33 pro SUAS

2005

Generální oprava zakladače ZD 2100 pro SUAS.

2007

Rekonstrukce velkostroje KU300/19 pro SUAS.

2009

Rozdělením Sokolovských strojíren, a. s. vznikají dvě nové akciové společnosti Sostroj a. s. a Strojírny Cheb a. s. , orientace na výrobu částí strojů především pro zahraniční zákazníky.

2010

Generální oprava velkostroje KU300/21 a KU300/35 pro SUAS.

2013

Od tohoto roku se orientujeme na přesné obrábění částí strojů a zařízení, včetně finalizace výrobků.

V tomto roce jsme taktéž navázali spolupráci s některými z našich hlavních zákazníků MH Wirth a Herbert.

2014

7. 5. schválila valná hromada přejmenování na Czech Industry Group a. s.

2015

Prodej společnosti novému vlastníkovi VAL Invest