Svařování

Svařujeme jak obalenou elektrodou, tak metodou MIG/MAG (Metall Inert/Aktiv Gas) materiály ze skupin (dle CR ISO 15608):

  • 1 – Oceli s minimální mezí v kluzu do 460 N/mm2 (např. S355, S235…).
  • 2 – Termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli s minimální mezí kluzu 360 N/mm2.
  • 3 – Zušlechtěné a precipitačně vytvrzené oceli s mezí kluzu nad 460N/mm2 „jemnozrnné oceli“ (např. S690QL, S960QL, N-A-XTRA 70).
  • 8 – Austenitické korozivzdorné oceli (např. 1.4301…),

Včetně kombinace materiálů mezi vyjmenovanými skupinami. Svařujeme i vícevrstvé svary ve všech polohách PA až PE (PG,PF) dle ČSN EN ISO 6947, do tloušťky materiálů pro tupé svary (BW) 500 mm, pro koutové svary (FW) 100 mm.

Vše máme certifikováno WPQR zkouškami dle ČSN EN ISO 15614 akreditovanou společností dle ISO/IEC 17 020. Ocelové konstrukce umíme do tříd provedení EXC3 dle EN 10210-2+A1.

Ocelové konstrukce umíme do tříd provedení EXC3 dle EN 10210-2+A1.

Hrubé svařence a ocelové konstrukce zhotovíme v maximálních rozměrech cca. 7,5 x5,5 x20m o celkové váze, kterou lze přenést pomocí dvojice 20-ti tunových jeřábů.

Typy svařovacích zařízení

Používáme svařovací zařízení od firmy KEMPPI , které jsou pravidelně kontrolovány a kalibrovány. Kalibrační protokoly jsou vystaveny na každou svářečku.

  • Mastertig 2500W AC/DC
  • Kempoweld 4000W
  • Pro 4200 Evolution
  • Weldforce 4500W
  • FastMig Pulse 450